x

En temel olarak ele alındığında eğitim bir bireyin toplum içinde bir değerinin olabilmesi ve iyi bir hayat sürdürebilmesi için geliştirilmesi gereken yetenekleri, tutumları ve davranışları olarak tanımlanabilir. Gelişen dünya ile birlikte eğitim almak her bireyin en temel hakkıdır. Bu yüzden eğitimin amacı bireylerin bu haktan en yüksek seviyede faydalanmasına yönelik olmalıdır.

Özel Eğitim Nedir ve Kimlere Uygundur?

Bir toplumdaki bireylerin gelişim düzeyleri sosyal- duygusal, zihinsel veya fiziksel alanlarda birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Her bireyin gelişimsel düzey bakımından aynı seviyede olmaması, belirli alanlarda güçlük çeken kişilerin temel eğitimden yaşıtları gibi temel eğitimden aynı oranda fayda sağlaması mümkün olamamaktadır. Bu sebeple genel gelişim alanlarından sosyal-duygusal, fiziksel ve zihinsel alanlardan birinde veya birden fazlasında zorluk yaşayan bireylerin özel eğitim desteğine ihtiyaçları olmaktadır. Özel eğitim; yukarıda belirtilmiş alanlarda (sosyal-duygusal, fiziksel ve zihinsel) gelişimsel gecikme yaşayan çocukların ihtiyaçlarına yönelik hazırlanan ve sistematik bir şekilde uygulanan bir destek eğitim programıdır. Gelişimsel gecikme, bir çocuğun kendi yaşından beklenen gelişim düzeyini yakalayamaması ve okul döneminin başlangıcı ile birlikte geleneksel sınıf ortamından beklenen talepleri karşılayamaması ve bu sebeple herhangi bir alanda yaşanan güçlüğün yanına sosyal ve duygusal alanda da yaşanan güçlüklerin eklenmesi söz konusu olabilmektedir.

Özel Eğitimin, gelişimsel olarak yaşıtlarından beklenen düzeyde olmayan bireylere destek sağlamasının yanında, gelişimsel olarak yaşından beklenen düzeyin üstünde olan bireyler içinde destek sağlamaktadır. Üstün yetenekli bireylerinde herhangi bir alanda gelişimsel gecikme yaşayan bireyler gibi geleneksel sınıf ortamı içinde gerekli olan uyumu sağlayamaması ve bunun beraberinde getirdiği sosyal ve duygusal zorlukların beraberinde gelmesi mümkündür. Bu nedenle, bu bireylerinde yaşam kalitelerinin ve sosyal hayatlarına uyum sürecinin arttırılması özel eğitim desteği ile sağlanabilmektedir.

Özel Eğitim Süreci Nasıl Başlar?

A. Ebeveynlerin çocuğun yaşından beklenen düzeyde gelişim göstermemesine yönelik farkındalığın oluşması veya çocuk okul sürecinde ise rehberlik biriminin veya öğretmenlerin çocuğun genel durumu hakkındaki izlenimleri özel eğitim desteği alma aşamasının ilk basamağını oluşturur. Aile ile yapılan kapsamlı bir görüşme ve ardından çocuk ile yapılan genel bir gelişim değerlendirmesi bireyin özel eğitim desteğine ihtiyacı olup olmadığını belirleyicidir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda bireyin tanımlanan alanlarda güçlük yaşadığı tespit edilirse, bireyin ihtiyacına yönelik hazırlanan bir program doğrultusunda haftanın belirlenen zamanlarında, periyodik bir şekilde çalışmalar yapılandırılır.

Bireyin özel eğitim desteğine ihtiyacı olduğuna karar verilirse, aile özel eğitim süreci hakkında bilgilendirilir. Bireyin rapor çıkarma süreci durumunda hangi aşamaları takip etmesi gerektiği, çocuğun yasal hakları, merkeze nasıl kayıt yaptıracağı, özel eğitim sürecinde ailenin desteği ve devamlılık durumu bu görüşmelerin içeriğini kapsayan ana başlıklardır.

B. Eğer aile Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM)’den özel eğitim desteği almak için gerekli olan rapor sürecini tamamlamışsa merkezimizde aile ile görüşme yapılıp ardından çocuk ile yapılan bir değerlendirmenin ardından özel eğitim sürecine başlanır.

Özel Eğitim Neyi Kapsar?

Özel Eğitim; öğretim yöntemleri, koşulları ve kullanılan materyaller açısından temel eğitimden farklılaşmaktadır. Özel eğitimin temelinde çocukların tanı gruplarına göre farklılık göstermek ile birlikte;  görsel, işitsel ve dokunsal olarak algılama, dikkat, konsantrasyon ve bellek gibi zihinsel süreçlerin akademik ve sosyal hayata uygun bir biçimde geliştirilmesine yönelik çalışmaları içermektedir.

Dünya Özel Eğitim Merkezi

Konya’da bulunan merkezimizde ağırlıklı olarak,

  • Hafif Düzeyde Zihinsel Engel
  • Özel Öğrenme Güçlüğü
  • Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB)
  • Otizm
  • Yaygın Gelişimsel Bozukluk

tanıları olan bireylere özel eğitim desteği verilmektedir.

Yorum yaz

Yorum yapmak için giriş yapmalısınız.