x

Kurum binamız; Meram’da hizmete devam etmekte olup öğrencilerimiz ihtiyaçlarını karşılayabilecek sosyal alana sahiptir.

Siz değerli ebeveynlere kaliteli hizmeti sunabilmek için sürekli gelişen uzman kadromuz ile sizlere her zaman hizmet vermekten mutluluk duymaktayız.

ÖZEL EĞİTİM MERKEZİ

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Okuma Bozukluğu (disleksi), Matematik Bozukluğu (diskalkuli) gibi Öğrenme Bozuklukları, Konuşma Bozuklukları, Gelişim Gerilikleri ve Yaygın Gelişimsel Bozukluk alanlarında konusunda uzman, eğitim deneyimi olan eğitmen ve psikologlarla hizmet verilmekte, merkezimize bu alanlar dışında başvuru kabul edilmemektedir.

Merkezimize başvuran öğrencilerimizin aileleriyle yaptığımız öngörüşmenin ardından, çocuk ile yapılan değerlendirmeden sonra uygun bulunursa, çocuğun kaydı yapılır. Kayıt yapıldıktan sonra çocuğun Bireysel Eğitim Programı oluşturularak, eğitime başlanır. Eğitim süreci aile ve okul ile birlikte bir bütün halinde yürütülür.

Kurumumuzda eğitim alan çocuklarımızın istenildiği düzeyde planlı bir şekilde ilerleme gösterebilmesi için aile, okul ve özel eğitim merkezimizin birlikte hareket etmesi önemli bir noktadır. Özellikle kaynaştırma öğrencisi olan çocuklarımızın , öğretmenleriyle temas halinde olarak bilgi ve fikir alışverişinde bulunmak, çocuğun seviyesine uygun programı birlikte belirleyerek uygulamak da bu anlamda son derece önemlidir. Dünya Özel Eğitim Merkezinde okul görüşmeleri sıkı bir takip içerisinde yürütülmekte, gerekli görüldüğünde okullara gidilerek seminerler verilmektedir.

Aynı zamanda kurumumuza devam eden tüm öğrencilerimizin okulları ile iletişime geçilerek eğitim planları ve uygulanan eğitim teknikleri konusunda koordinasyon sağlanmakta böylelikle çocuğun eğitim aldığı tüm kurumlarda standart eğitim modelinin uygulanması hedeflenmektedir.

Velilerimizin ve öğrencilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillenen ve konusunda uzman konuşmacıların katılımıyla düzenlenen aile bilgilendirme seminerlerinden kurumumuza devam eden eski ve yeni tüm ailelerimiz faydalanabilmektedir. Ailelerimize, katıldıkları seminerle ilgili yazılı ve görsel basılı materyaller kurumumuz tarafından verilmektedir. Düzenli aile bilgilendirme ve eğitim toplantıları kurumumuzun duyuru panosunda ve internet sitesinde ailelerimize duyurulmaktadır.

Kurumumuza devam eden öğrencilerimizin aileleriyle periyodik olarak bireysel aile görüşmeleri yapılmakta, bu görüşmelerde ev ortamında davranış geliştirme, aile ile çocuk arasındaki sorunların çözüm yollarının aile ile birlikte görüşülerek üretilmesi amaçlanmaktadır.

Ayrıca ev ortamında ailelerin çocuklarına uygulayacakları eğitimler hakkında bilgi verilmekte, bu eğitimlerin aile ile birlikte başarısı değerlendirilmekte böylece çocuğun aile – okul – özel eğitim merkezinde aldığı tüm eğitimlerin birbirleriyle bağlantılı ve tamamlayıcı olması sağlanmaktadır. Ayrıca eğitim verilen konularla ilgili velilerimizin paylaşımlarını arttırmak birlikte sorunlarına ortak çözümler üretebilmelerini desteklemek amacıyla veli toplantıları düzenlenmektedir.

Kurumumuz bünyesinde bilgisayar destekli eğitim programları da kullanılmaktadır. Çocuklarımızın dikkat sürelerinin uzatılması ve değerlendirilmesi, el-göz koordinasyonlarını geliştirme, reaksiyon zamanlarının geliştirilmesi amacıyla çeşitli eğitim programlarıyla çalışmalar yapılmaktadır.

Öğrencilerimizin sosyal uyumunu desteklemek amacıyla aktiviteler planlanmakta, çocuklarımızın gelişimi ve sosyal iletişim becerilerinin geliştirilmesi amacıyla tiyatro ve gezi programları düzenlenmektedir.

Çocuğunuz hakkında kafanızı karıştıran soru ya da yaşadığınız sorunların çözümü için merkezimizden randevu alarak, uzman eğitmenlerimiz ve psikologlarımız ile değerlendirme seansına katılabilirsiniz. Bu seansta çocuğunuz; ihtiyacına göre, fizyolojik gelişimi, bilişsel gelişimi, dil-konuşma sorunları, öğrenme becerileri ve dikkat sorunları ile ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde değerlendirilir.

Sonrasında ihtiyacına uygun çalışma programı oluşturulur. Psikolojik sorunları olan çocuklarınız için de; oyun odamızda yapacağımız gözlem sonrasında, gerekli görüldüğü takdirde oyun terapisine alınacaktır.