x

Yaşamın ilk yılları, özellikle okul öncesi dönem olarak adlandırılan 0-6 yaş dönemi gelişimin en hızlı olduğu ve kritik evreleri içeren dönemdir. Bu dönemde çocuğun yaşamsal gereksinimlerine, gelişimine ve eğitimine yönelik yatırımlar, onun geleceğine yapılan yatırımlar olmaktadır. Çocukların yaşamın ilk yıllarında, erken dönemde uyarıcılarla karşılaşmaları için uygun ortamlarının sağlanması son derece önemlidir.

Özellikle engelli çocuklar gelişimsel açıdan normal gelişim gösteren yaşıtlarına oranla daha dezavantajlı durumda olmaktadırlar. Engelli çocukların temel becerileri kazanmasında, sosyal kabul görmede erken eğitimin önemi büyüktür.

Bu nedenle erken müdahale programları ile çocuklar bebeklikten itibaren tanılanabilir ve engelinin türü ve derecesine göre erken eğitim programları oluşturulup başlatılabilir.

Erken dönemde eğitimin özürlü çocuklara etkileri ile ilgili araştırmalar incelendiğinde; erken çocukluk eğitimi programlarına katılan bebeklerin katılmayanlara göre gelişimlerinin hızlandığı, bilişsel, sosyal ve dil becerilerinde artış olduğu, hatta fiziksel gelişimlerinin bile farklılaştığı görülmektedir.

Özel eğitim merkezimizde alanında uzman pedagog ve özel eğitim öğretmenleriyle çocuk ve gençlerimize yönelik eğitim ve öğretim çalışmaları yapılmaktadır.

Çocuğunuzun veya yakınınızın bir sorunu var ise lütfen arayın. Kurumumuz, sizlere en iyi çözümü gösterme konusunda yardımcı olacaktır.

Gelin, ya da arayın. Sizlere yardımcı olacak, çözüm üretebilecek bilgilere bu sayfalardan ulaşabilirsiniz.

Sayfalarımızda, sizlere yönlendirici olabilecek akademik bilgilerin herkesin anlayabileceği düzeyde olmasına çaba harcadık. Mümkün olduğu kadar akademik dili kullanmadık.